סמינר לנשים בלבד: הקוד האמוציונאלי

*שעות הסיום עשויות להשתנות לפי הצורך וההספק